OLGUN MEDİKAL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Güçlü çalışan güçlü firma prensibine bağlılık ilkesini hedef edinmiş Olgun Medikal , Eğitimli , gelişim odaklı , genç ve dinamik kadrosu ile 2003 yılından bugüne yoluna istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

İnsanı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz bu yolculukta çalışan deneyimine odaklanıyor; eşitlik, dayanışma, çağdaşlık ve yaşam boyu gelişim değerlerinin üzerine inşa ettiğimiz yenilikçi bir insan kaynakları perspektifiyle hareket ediyoruz.

İş gücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir. Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır.

Olgun Medikal olarak, başarılı , sonuç odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, çeşitliliği takdir eden ve destekleyen, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda ilerlemekteyiz.

İŞ BAŞVURU FORMU